17 november 2024
SINTERKLAAS BELCRUM

Organisatie

Organisatie ANBI
Sinterklaas Belcrum
Officiële naam: Stichting Sinterklaas Belcrum
KvK 72989335
RSIN nummer: 859310887
Postadres: Leeuwerikstraat 75, 4815 CS Breda
E-mailadres: sintnicolaas.belcrum@gmail.com


Doelstelling volgens de statuten: De stichting heeft ten doel het in stand houden van het cultureel erfgoed van sinterklaasviering, en meer in het bijzonder het organiseren van het sinterklaasfeest in de wijk Belcrum in de gemeente Breda. Het toegankelijk maken van het sinterklaasfeest voor alle kinderen.

Bestuurssamenstelling: Karin Grootens(voorzitter), Edwin Tholhuijsen (secretaris), Desie Grootens (penningmeester)
Bestuur ontvangt voor haar inspanningen geen vergoeding

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit en financiële verantwoording van de instelling
Beleidsplan
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021